Stosowane przez nas metody piaskowania i hydropiaskowania są metodami należącymi do najdelikatniejszych, gdzie czyszczenie efektywne odbywa się przy ciśnieniu od 1 do 6 bar.