Precyzyjnie usuwamy ślady po kotwieniach rusztowań oraz inne uszkodzenia elewacji na wysokościach.